Zoutelande, 25 – 30 maart 2019
Programma

Maandag 25 maart
- Aankomst speelster en officials
- 13:30 uur: Openingsceremonie
- 14:00 uur: Ronde 1

Dinsdag 26 maart
- 12:00 uur: Ronde 2

Woensdag 27 maart
- 09:30 uur: Ronde 3
- 15:00 uur: Ronde 4

Donderdag 28 maart
- 12:00 uur: Ronde 5

Vrijdag 29 maart
- 12:00 uur: Ronde 6

Zaterdag 30 maart
- 09:30 uur: Ronde 7
- 15:00 uur: Prijsuitreiking (evt. barrages)
Toernooibase

Wedstrijdvoorwaarden

Er wordt gespeeld volgens de bepalingen van het Spel- en Wedstrijdreglement (SWR) van de KNDB. In aanvulling gelden de volgende bijzondere bepalingen.

Speeltempo

Het speeltempo bedraagt 80 minuten plus 1 minuut per te spelen zet (Fischer -systeem). Wanneer twee ronden op één dag worden gespeeld, heeft elke speler recht op minimaal een half uur rust tussen de ochtend- en de middagpartij.

Eindstand

Bij gelijk eindigen in wedstrijdpunten wordt de volgorde in de eindstand achtereenvolgens bepaald door:

a. Alleen wanneer de plaatsen 1 en/of 3 in het geding zijn: een barrage volgens artikel 30.3 SWR om de 1e, respectievelijk de 3e plaats. Bij twee gelijk geëindigde spelers bestaat de barrage uit twee partijen, bij meer dan twee gelijk geëindigde spelers bestaat de barrage uit een enkelvoudig toernooi. Het speeltempo bedraagt per speler van 15 minuten plus 5 seconden per zet. Eindigt de barrage onbeslist, dan wordt er door de gelijk geëindigde speelsters doorgespeeld totdat een beslissing is verkregen. In deze vervolgpartijen geldt een speeltempo van 5 minuten plus 3 seconden per zet.

Een barrage om de eerste plaats vindt direct na afloop van de laatste reguliere speelronde plaats. Een barrage om de tweede of derde plaats eveneens, maar de wedstrijdleiding kan besluiten die uit te stellen tot direct na de prijsuitreiking.

Voor de overige plaatsen:

b. Het beste onderlinge resultaat tussen de gelijk geëindigde speelsters

c. De hoogste score in volgorde van de ranglijst

d. Loting

Rechten

  1. De winnares van het toernooi verwerft de titel “Vrouwenkampioen van Nederland 2019”.
  2. De drie hoogst geklasseerde speelsters plaatsen zich voor de finale van het NK Vrouwen 2020.
  3. De eindstand van het toernooi is bepalend voor de vraag welke speelster(s) door de KNDB kan (kunnen) worden afgevaardigd naar internationale titeltoernooien die in 2019 worden gehouden.
  4. Speelsters die evenveel wedstrijdpunten hebben behaald, delen de geldprijzen die aan hun plaatsen in de eindstand verbonden zijn.

Vrouwenmeesterpunten

De plaatsen 1, 2, en 3 geven respectievelijk 3, 2, en 1 vrouwenmeesterpunten.

Spelers die een gelijk aantal wedstrijdpunten behalen, verdelen samen de verworven punten.

Slotbepaling

Bij geschillen en in gevallen waarin de reglementen en de wedstrijdbepaling niet voorzien, beslist de wedstrijdleiding.

Prijzen NK dammen vrouwen 2019  

  •                  1e prijs  200  euro       2e prijs  170  euro       3e prijs  130 euro
  •                  Voorts 1 Cup voor de 1e , en alle deelneemsters een medaille