Zoutelande, 6 t/m 12 december 2021
Programma

Zondag 5 december
- Aankomst speelster en officials

Maandag 6 december
- 10:30 uur: Openingsceremonie
- 11:00 uur: Ronde 1

Dinsdag 7 december
- 11:00 uur: Ronde 2

Woensdag 8 december
- 11:00 uur: Ronde 3

Donderdag 9 december
- 11:00 uur: Ronde 4

Vrijdag 10 december
- 11:00 uur: Ronde 5

Zaterdag 11 december
- 11:00 uur: Ronde 6

Zondag 12 december
- 09:30 uur: Ronde 7
- 15:00 uur: Prijsuitreiking
- Eventueel barrages
Toernooibase

Wedstrijdvoorwaarden

NK VROUWEN 2020

Wedstrijdvoorwaarden

Er wordt gespeeld volgens de bepalingen van het Spel- en Wedstrijdreglement (SWR) van de KNDB. In aanvulling gelden de volgende bijzondere bepalingen.

Speeltempo
Het speeltempo bedraagt 80 minuten plus 1 minuut per te spelen zet (Fischer -systeem). Wanneer twee ronden op één dag worden gespeeld, heeft elke speler recht op minimaal een half uur rust tussen de ochtend- en de middagpartij.

Eindstand
Bij gelijk eindigen in wedstrijdpunten wordt de volgorde in de eindstand achtereenvolgens bepaald door:

a. Alleen wanneer de eerste, dan wel een plaats bij de eerste drie in het geding zijn: een barrage volgens artikel 30.3 SWR om de 1e, respectievelijk de 2e/3e plaats. Bij twee gelijk geëindigde spelers bestaat de barrage uit twee partijen, bij meer dan twee gelijk geëindigde spelers bestaat de barrage uit een enkelvoudig toernooi. Het speeltempo bedraagt per speler van 15 minuten plus 5 seconden per zet. Eindigt de barrage onbeslist, dan wordt er door de gelijk geëindigde speelsters doorgespeeld totdat een beslissing is verkregen. In deze vervolgpartijen geldt een speeltempo van 5 minuten plus 3 seconden per zet.
Een barrage om de eerste plaats vindt direct na afloop van de laatste reguliere speelronde plaats. Een barrage om de tweede of derde plaats eveneens, maar de wedstrijdleiding kan besluiten die uit te stellen tot direct na de prijsuitreiking.

Voor de overige plaatsen:
b. Het beste onderlinge resultaat tussen de gelijk geëindigde spelers
c. De hoogste score in volgorde van de ranglijst
d. Loting

Rechten
1. De winnaar van het toernooi verwerft de titel “Vrouwenkampioen van Nederland 2020”.
2. De drie hoogst geklasseerde spelers plaatsen zich voor de finale van het NK Vrouwen 2022.
3. De eindstand van het toernooi is bepalend voor de vraag welke speler(s) door de KNDB kan (kunnen) worden afgevaardigd naar internationale titeltoernooien die in 2022 worden gehouden.

Prijzen
Aan de eerste plaats is een geldbedrag verbonden van 500 euro, alsmede een beker. Het prijzengeld voor de tweede plaats bedraagt 400 euro, voor de derde plaats 300 euro, voor de vierde plaats 200 en voor de plaatsen vijf tot en met acht 100 euro. Alle deelnemers ontvangen een medaille.
Bij gelijk eindigen in wedstrijdpunten worden de geldprijzen gedeeld die aan hun plaatsen in de eindstand verbonden zijn.

Vrouwenmeesterpunten
De plaatsen 1, 2, en 3 geven respectievelijk 3, 2, en 1 vrouwenmeesterpunten.
Spelers die een gelijk aantal wedstrijdpunten behalen, verdelen samen de verworven punten.

Slotbepaling
Bij geschillen en in gevallen waarin de reglementen en de wedstrijdbepalingen niet voorzien, beslist de wedstrijdleiding.

Nagekomen mededeling
Elke ronde een rondeprijs van 50 euro voor de speelster die het meest opvalt b.v. door overwinning of strijdlust, durf of een mooie partij. Zie ID-forum facebook. Stemming door publiek dat het toernooi volgt.
Sponsor en org. Maarten Linssen, ism Steven Tjong.